KHÁM PHÁ NGAY CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ khỏi các hành vi xâm phạm

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Auramark cung cấp các dịch vụ điều tra và thực thi quyền tại Việt Nam

Chính phủ thành lập Tổng cục giám sát thị trường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định nâng cấp Cơ quan giám sát thị trường thuộc Bộ Công Thương thành Tổng cục Giám sát thị trường.

Lãnh đạo Chính phủ gần đây đã ban hành Quyết định 34/2018, trong đó xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giám sát thị trường. Quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10.

Bộ tổng hợp sẽ được tổ chức thành một hệ thống dọc từ cấp trung ương đến cấp địa phương, đồng thời đáp ứng các yêu cầu đặt ra của bộ trưởng bộ công thương. Bộ sẽ có một tổng giám đốc và tối đa bốn phó tổng giám đốc.

Nó sẽ chịu trách nhiệm ngăn chặn và xử lý việc buôn bán hàng hóa nhập lậu, giả và bị cấm; xử lý các vi phạm như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm các quy định về chất lượng và an toàn của sản phẩm; và bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Cơ cấu của tổng cục sẽ được nâng cấp và cải tiến bởi sáu cơ quan – văn phòng của bộ; phòng nhân sự và tổ chức; bộ phận kế hoạch và tài chính nói chung; bộ phận chính sách và pháp lý; bộ phận kiểm tra; và văn phòng quản lý thị trường.

Có tới 63 phòng giám sát thị trường cấp tỉnh sẽ được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổng cục Giám sát thị trường.

Các cơ quan quản lý thị trường ở cấp huyện sẽ thuộc sự quản lý của các sở cấp tỉnh này thay vì các sở công thương.

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Bộ Công Thương làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển các cơ quan giám sát thị trường địa phương. Việc bàn giao sẽ được hoàn thành trước ngày 12 tháng 10.

Bộ cũng đã được giao nhiệm vụ đưa ra một kế hoạch thành lập văn phòng giám sát thị trường liên tỉnh. Đề án cần được đệ trình lên Thủ tướng trước tháng 12 năm 2019.

Trong khi đó, có tới 681 cơ quan quản lý thị trường ở cấp huyện dự kiến ​​sẽ sáp nhập với 305 cơ quan liên huyện vào năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận xét rằng việc tái cấu trúc bộ máy giám sát thị trường là nhằm tăng cường hợp tác và chống gian lận thương mại và buôn bán hàng giả hiệu quả hơn.

Nguồn: Thời báo Sài Gòn